OBSŁUGA INFORMATYCZNA

  • zapewniamy poprawne działanie całej infrastruktury informatycznej
  • nastawiamy się na działania profilaktyczne w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”
  • wdrażamy procesy zabezpieczające utratę danych
  • jesteśmy do pełnej dyspozycji i codziennej pomocy
  • służymy doradztwem przy zakupach, każdorazowo uwzględniając potrzeby firmy oraz całość kosztów związanych z eksploatacją i użytkowaniem
  • ZAWSZE pamiętamy o tym, że to my świadczymy usługę – nasz użytkownik nie musi się znać na komputerach